A me matri - le parole della notte

Cerca nel sito
Vai ai contenuti

Menu principale:

A me matri

Poesie

“…Tu dunami la solita vasata,
e po’ fammi durmiri ccu la testa  
supra lu pettu tò amurusu e santu.”

(da “Nataliziu” di Nino Martoglio)

 
 
 
 
 
 


E sugnu ‘cca, ‘ssittatu ‘n facci a tia.
‘na vota l’annu ti vegnu a truvari,
ma nun c’è jornu ca nun si ccu mia
nun c’è sirata senza ricurdari.
Ci pensi, mamma, quannu picciriddu
sinteva friddu e nun putìa quadiari?
Tu mi strincevi forti ‘ntra lu  pettu
e mi cuntavi cunti, e li cantavi:
ppi tri pinni d’aceddu cucù…
lu tradituri me frati fu

Ci pensi, mamma… ci pensi, mamma mia?
Ci pensi? …‘sta dumanna ti la fazzu
‘na vota l’annu… ormai sunnu tant’anni.
Mi ‘ssettu ‘n facci a tia supra ‘na petra
e tanti cosi ti vulissi diri,
ma tu nun mi dai tempu, pirchì sai
vidiri l’arma mia megghiu ca mai.
Leggi lu cori miu a libru apertu
e compiaciuta vidi ca è abitatu:
tò figghiu, mamma, è vecchiu ‘i cinquant’anni,
ha figghi ‘ranni e a varba ca janchìa.
Tant’anni sunnu ca nun ti talìa,
ma nun c’è notti ca pinsannu a tia
nun t’abbrazza, ti vasa e si quadìa.
©

Filippo Bozzali - www.coltempo.com

n.d.a.  Concedetemi, per questa poesia, di non mettere alcuna traduzione.         
Sono pochissimi i termini “strani”: talìa = guarda; quadìa, quadìari = riscalda, riscaldare.

 
 
 
 
Torna ai contenuti | Torna al menu